Privacyverklaring


Hier vind je de privacyverklaring van Toetsmoment. Hierin is omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Toetsmoment.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen

Toetsmoment

Wij ondersteunen met het toetsen van jouw kennis. Wij helpen studenten voor te bereiden op het examen van één van de vakken die aanbiedt. De gegevens zijn door aan Toetsmoment geleverd en zijn nodig om studenten te kunnen benaderen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Toetsmoment verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Toetsmoment, neem dan gerust contact op via info@toetsmoment.nl

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Toetsmoment. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Toetsen
  Jouw gegevens worden door aan Toetsmoment verstrekt als je deelneemt aan één van de opleidingen waar Toetsmoment toets-vragen voor beschikbaar heeft. Jouw gegevens worden gebruikt om jou via e-mail te kunnen infomeren over de toetsen. Door Toetsmoment worden alleen de volgende gegevens opgeslagen :
  - Voorletters
  - Tussenvoegsel & Achternaam
  - E-mailadres
 • Contact opnemen
  Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Toetsmoment via de website of per email. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met jou te kunnen nemen om de vragen te beantwoorden :
  - Naam
  - Bedrijfsnaam
  - E-mailadres
  - Telefoonnummer
 • Analytics
  De website van Toetsmoment verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt

 

Ontvangers

De gegevens die Toetsmoment ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • Alle data mbt jouw gegevens zijn opgeslagen in onze eigen database. De servers en backups zijn in beheer van Strato.nl
 • Mail-relay : Al het mailverkeer via de website (uitnodigingen en resultaten) wordt via een mail-relay-partij verzonden. Dit betreft Reputy.nl

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Toetsmoment, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de volgende activiteiten :

 • Website
  Wij bewaren de gegevens zolang je recht hebt op het maken van de toetsen. Daarna worden alle persoonsgegevens verwijderd, de toetsresultaten blijven wel bewaard.
 • Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Toetsmoment via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en emailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 • Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën bewaard. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Toetsmoment worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Toetsmoment privé is. Je herkent de beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Jouw rechten

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Toetsmoment vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen info@toetsmoment.nl. Je krijgt dan een overzicht van je gegevens.
 • Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Toetsmoment. Je gegevens omtrent de uitnodigingsmail kan je aanpassen in jouw persoonlijke pagina op de website.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Toetsmoment zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Dit doe je door een e-mail te sturen info@toetsmoment.nl.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Toetsmoment gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@toetsmoment.nl onder toezending van een kopie ID bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Toetsmoment behoudt wel zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel Toetsmoment dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Toetsmoment te beschermen. cDaarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@toetsmoment.nl